Drive Pinoy

Grade 11 students were able to raise P57,550.75 in the Pondo ng Pinoy drive. Pondo ng Pinoy collects only 25-centavo coins. How many 25-centavo coins were collected?​ … Read More

Aktibidad In English

TRANSLATE TO ENGLISH NALANG KASI ANG OGAG NO BRAINLY FORBIDDEN LANGUAGE Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng physical fitness activity?Batay sa aktibidad, paano nakatutulong nang makabuluhan ang mga pisikal na aktibidad sa ninanais na antas ng fitness ng isang tao?​ … Read More

It s Good So We Don T Care

6.year / money / if / we / we / poor / don't / will / be / save / this________________________7.hard / if / they / won't / study / buy / a / don't / new / computer / you ________________________8.we / if / will / we / don't / care / of / our / surrfer / planet________________________​ … Read More